โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

Warm, Safe, Perfect Health, Intelligence

Warm, Safe Perfect Health Intelligence

"ภารกิจของเราคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ไม่เพียงแค่ให้พวกเขามีสติปัญญาที่ดี แต่ยังต้องมีกำลังใจพลานามัยที่สมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตโรงเรียน"

Minprasatwitiya

Apply

See More
PR Department
Contact Us
Contact Us
Scroll to Discover
Registration and Evaluation Department
School Management System

Sign In

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

A MESSAGE FROM THE DIRECTOR

"จดหมายจากท่านผู้อำนวยการ"

ผู้อำนวยการ นางพัชรา ทิพยทัศน์

ผู้อำนวยการ

นางพัชรา ทิพยทัศน์

Minprasatwitaya News

Article

ส่วนประกอบของอากาศ

อากาศอยู่รอบ ๆ ตัวเราตลอดเวลา เราทราบว่าเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่จริง ๆ แล้วมีในอากาศส่วนประกอบของอากาศที่มากกว่าก๊าซเพียงสองชนิดนี้ ส่วนประกอบของอากาศนี้ไม่ได้คงที่เช่นเดียวกับสารประกอบ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

วันที่: 3 February 2019
บทความโดย: โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
Article

ฝุ่นละออง PM 2.5

ฝุ่นละอองเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในส่วนประกอบของอากาศ ซึ่งโดยปกติแล้วสัดส่วนของฝุ่นละอองในอากาศจะน้อยมาก เมื่อเทียบกับก๊าซหลักอย่างไนโตรเจน จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่หากมีการทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณมาก ฝุ่นละอองเหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายสุขภาพได้เช่นกัน

วันที่: 3 February 2019
บทความโดย: โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
ดูบทความสาระทั้งหมด
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
Contact Us