มีนประสาทวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี มป.”

เขียนข่าวโดย:
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เขียนเมื่อ:
วันพฤหัสบดี 7 มีนาคม 2019

ดูภาพกิจกรรมโครงการฐานหรรษาพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook

ไปที่ facebook

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม