มีนประสาทวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เขียนข่าวโดย:
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เขียนเมื่อ:
วันอังคาร 15 ตุลาคม 2019

เนื่องด้วยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562 เป็นวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม