ข่าวสั้น ม.ป.
ลูก มป.คนเก่ง

ลูก ม.ป.คนเก่งของเราครั้งนี้คือ พี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราโดยการคว้ารางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จากการเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ Green Economics@SciKU ประจำปีการศึกษา 2557
โดยมีคุณครูธนาภรณ์ งามเถื่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา รางวัลที่ได้รับมามีดังนี้ค่ะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Science Show : ชุดโฟมหายไปไหน
1. นายพชร ศรีโยธา
2. นายธนพรชัย เลิศกิตติมศักดิ์
3. นายปรัชญา ขาใจ

รางวัลชมเชย Science Show : ชุดไฟเปลี่ยนสี
1. นายไชยพัฒน์ ศิริพจนาวรรณ
2. นายบุญฤทธิ์ ห้าวหาญ
3. นายกิจคณุตม์ภณ แก้วไซสุ่น

รางวัลชมเชย ประกวดสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอัดสารพัดประโยชน์
1. นายพชร ศรีโยธา
2. นายสุริยา สุดมุข
3. นายบุญฤทธิ์ ห้าวหาญ
4. นายไชยพัฒน์ ศิริพจนาวรรณ
5. นายกิจคณุตม์ภณ แก้วไซสุ่น
6. นายปรัชญา ขาใจ
7. นายธนพรชัย เลิศกิตติมศักดิ์


โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เลขที่ 1 ซ. รามคำแหง 207 ถ. รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 10510 โทรศัพท์ 0-2517-6087-8 โทรสาร 0-2916-7957