โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา

อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา

"ภารกิจของเราคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ไม่เพียงแค่ให้พวกเขามีสติปัญญาที่ดี แต่ยังต้องมีกำลังใจพลานามัยที่สมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตโรงเรียน"

ฝ่ายกิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียน

ดูกิจกรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียด
ฝ่ายทะเบียนวัดผล
ระบบตรวจสอบผลการเรียน

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

หลักสูตรและกิจกรรม

ข่าวมีนประสาทวิทยา

บทความสาระ

ส่วนประกอบของอากาศ

อากาศอยู่รอบ ๆ ตัวเราตลอดเวลา เราทราบว่าเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่จริง ๆ แล้วมีในอากาศส่วนประกอบของอากาศที่มากกว่าก๊าซเพียงสองชนิดนี้ ส่วนประกอบของอากาศนี้ไม่ได้คงที่เช่นเดียวกับสารประกอบ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2019
บทความโดย: โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
บทความสาระ

ฝุ่นละออง PM 2.5

ฝุ่นละอองเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในส่วนประกอบของอากาศ ซึ่งโดยปกติแล้วสัดส่วนของฝุ่นละอองในอากาศจะน้อยมาก เมื่อเทียบกับก๊าซหลักอย่างไนโตรเจน จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่หากมีการทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณมาก ฝุ่นละอองเหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายสุขภาพได้เช่นกัน

วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2019
บทความโดย: โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
ดูบทความสาระทั้งหมด
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม