มีนประสาทวิทยา

เกี่ยวกับโรงเรียน
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

ประวัติโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยชาวตลาดมีนบุรีโดยการรับบริจาคสร้างโรงเรียนสำหรับลูกหลานเป็นอาคารเรียนหลังแรกเริ่ม เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2493 มีพื้นที่ 1,830 ตารางวา และได้เปลี่ยนลักษณะการบริหารงานเอกชนเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ในปัจจุบันมีมูลนิธิมีนประสาทวิทยา โดยดร.สุธี มีนชัยนันท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอังคณีย์ มีนชัยนันท์ เป็นผู้จัดการ และนางพัชรา ทิพยทัศน์ เป็นผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนมีนประสาท

รอบรั้วโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

ชีวิตของนักเรียนที่โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน

ดูอัลบัมภาพ
รอบรั้วโรงเรียน
รอบรั้วโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

รายชื่อคณะผู้บริหารโรงเรียนมีนประสาท

ดูรายชื่อคณะผู้บริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีนประสาทวิทยา เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดูหลักสูตรสถานศึกษา
รอบรั้วโรงเรียน
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม