สถานที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

เลขที่ 1 ซอยราคำแหง 207 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

02 916 3283 minprasatwitaya@gmail.com

Google Map