สถานที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

เลขที่ 1 ซอยราคำแหง 207 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกท์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.

02-517-6087-88 ต่อ 101, 102 081 312 8183 02 916 3882 minprasatwittaya@gmail.com

Google Map