มีนประสาทวิทยา

บทความสาระ
ฝุ่นละออง PM 2.5

เขียนข่าวโดย:
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เขียนเมื่อ:
วันอาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์ 2019

PM 2.5 คืออะไร

โดยทั่วไป ฝุ่นละอองที่อยู่ในบรรยากาศมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ หลังจากกระจายอยู่ในบรรยากาศแล้ว พวกมันจะตกลงสู่พื้นตามแรงดึงดูดของโลกในเวลาไม่นาน หรืออาจถูกฝนชำระล้างได้ ขณะที่ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า สามารถลอยค้างอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถลอยไปจากจุดที่มันอยู่ได้เป็นระยะทางไกลอีกด้วย ซึ่งผลจากการที่พวกมันอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นาน จึงอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและลักษณะของอนุภาคจากกระบวนการทางเคมีกายภาพ

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม