มีนประสาทวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน”

เขียนข่าวโดย:
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เขียนเมื่อ:
วันจันทร์ 11 มีนาคม 2019

พิธีปิดโครงการ”การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน”
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒(ปีการศึกษา๒๕๖๑)
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

ดูภาพกิจกรรมโครงการฐานหรรษาพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม