มีนประสาทวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองเรื่องการชำระค่าเทอม ค่าหนังสือ ค่าสมุดและซื้อเสื้อผ้านักเรียน

เขียนข่าวโดย:
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เขียนเมื่อ:
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอม ค่าหนังสือ ค่าสมุดและซื้อเสื้อผ้านักเรียน ได้ที่ห้องการเงิน ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 13.00 น.  

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
"อบอุ่น ปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา"
ติดต่อสอบถาม